Styl życia

INSPIRUJĄCE INSTA QUOTES BY MIJA

Czy śle­dzi­cie Insta­gra­ma Mija by Mir­jam Fla­tau, uzna­nej blo­ger­ki modo­wej? Jeśli nie, to już dziś zacznij­cie. Twór­czy­ni kon­ta ser­wu­je nie tyl­ko zdję­cia ze sty­li­za­cja­mi, gdzie panu­ją ist­ny mini­ma­lizm i non­sza­lan­cja, ale rów­nież foto­gra­fie – pamiątki…

Więcej