ModaMust have

MUST HAVE – MARYNARKA POWER SHOULDERS!

Dom mody Balen­cia­ga od kil­ku sezo­nów lan­su­je trend na moc­ne, wyraź­nie zazna­czo­ne ramio­na. Tak zwa­ne „podusz­ki”, któ­re jesz­cze do nie­daw­na koja­rzy­ły się tyl­ko z modą lat 80. powra­ca­ją w wiel­kim sty­lu budu­jąc kon­struk­cję naj­mod­niej­szych w…

Więcej