ModaTrendy

Kolczyki koła

  Nie­za­leż­nie od tego, czy kochasz dam­skie, małe, obej­mu­ją­ce pła­tek ucha, czy może  pre­fe­ru­jesz ich efek­tow­ne wer­sje w sty­lu lat 70 czy 90. Naj­now­sze poka­zy są naj­lep­szym dowo­dem na to, że w tym sezo­nie projektanci…

Więcej