ModaNewsroom

Kasia Struss w filmowej kampanii Simple CP na jesień/zimę 2017

Zbli­ża­ją­cy się sezon jesień/zima 2017–18 przy­no­si nowe spoj­rze­nie na dam­ską modę i moc­ne odwo­ła­nie do nazwy mar­ki, któ­ra zakła­da oszczęd­ność for­my i szla­chet­ny mini­ma­lizm. Two­rząc naj­now­szą kolek­cję, zespół pro­jek­tanc­ki Sim­ple CP posta­wił na pro­sto­tę i…

Więcej