ModaNewsroomPolecane

Powrót do lat 90 - Baguette bag

Poznaj­cie nową it-bag. Bagu­et­te od Fen­di, bo o niej mowa, to toreb­ka iko­na, któ­ra zasły­nę­ła m.in. dzię­ki seria­lo­wi „Seks w wiel­kim mie­ście” i wła­śnie zysku­je coraz więk­szą popu­lar­ność. Więk­szą, niż w poprzed­niej deka­dzie. To nie…

Więcej