Styl życia

Pomysł na świąteczne drzewko!

Bywa tak, że gdy kupi­my już ozdo­by cho­in­ko­we lub dosta­nie­my je w spad­ku, to zosta­ją z nami przez lata. Co jed­nak powie­dzie­li­by­ście na małą rewo­lu­cję? Przy­go­to­wa­li­śmy dla was kil­ka pro­po­zy­cji, jak łatwo i szyb­ko odświe­żyć…

Więcej