Jedzenie

Przepis na pyszny hummus z burakiem

Cie­cie­rzy­ca dostar­czy nam biał­ka, burak to świet­ne źró­dło żela­za i wita­min, do tego aro­ma­tycz­ne przy­pra­wy i peł­no­ziar­ni­sty chleb. Redak­cja VERS-24 przed­sta­wia prze­pis na pysz­ną i pożyw­ną prze­ką­skę –  koniecz­nie wypró­buj go przed naj­bliż­szym spo­tka­niem z…

Więcej