Design

Gucci Decor

Od bajecz­nych i barw­nych kolek­cji, po akce­so­ria, o któ­rych marzy­my i albu­my – Ales­san­dro Miche­le w bły­ska­wicz­nym tem­pie two­rzy impe­rium wło­skie­go domu mody. Tym razem pro­jek­tant posta­no­wił urzą­dzić… wnę­trza naszych domów! Guc­ci jest już wszędzie.…

Więcej