ModaMust have

Must have sezonu: gdzie upolować wiązane sukienki?

Przy­szło lato a w raz z nim gorą­ce tem­pe­ra­tu­ry. W tym sezo­nie pro­jek­tan­ci posta­wi­li na naszą wygo­dę i lan­su­ją prze­wiew­ne i lek­kie sukien­ki. Gdzie zna­leźć model ide­al­ny na swo­ją kie­szeń? Spe­cjal­nie dla Was zna­leź­li­śmy 8…

Więcej