ModaNewsroom

DREAMBIG.PL – LUKSUSOWA MODA Z DRUGIEJ RĘKI!

Toreb­ka Cha­nel, Her­mès czy Dior kupio­na za uła­mek ceny. Brzmi jak marze­nie, tym­cza­sem w inter­ne­to­wym komi­sie dreambig.pl jest to moż­li­we. To plat­for­ma odsprze­da­ją­ca buty, toreb­ki, ubra­nia i akce­so­ria wyłącz­nie luk­su­so­wych marek. Dzia­ła w duchu zrównoważonej…

Więcej