ModaNewsroom

La Mania Denim

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: lamaniabyjoanna.eu La Mania nie zwa­la­nia tem­pa. Od ponad tygo­dnia może­my podzi­wiać efek­ty pra­cy Joan­ny Prze­ta­kie­wicz, Iny Lekie­wicz i Mar­ty Dyks – naj­now­szy look­bo­ok mar­ki. Tym razem pro­jek­tant­ka zmie­ni­ła tak­ty­kę. La Mania otwie­ra się…

Więcej