JedzenieStyl życia

Paruchy z czekoladą

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: Paru­chy z cze­ko­la­dą 500 g mąki pszen­nej 50g droż­dży ok. 200 ml mle­ka (w zależ­no­ści ile ‚zabie­rze’ mąka) 2 łyż­ki cukru 2 łyż­ki ole­ju odro­bi­na soli Pole­wa tablicz­ka gorz­kiej…

Więcej