Moda

15 rzeczy, jakich jeszcze nie wiecie o Coco Chanel

Coco Cha­nel – do dziś inspi­ru­je i szo­ku­je świat mody. Jej oso­bo­wość, życie i upór spra­wia­ją, że osią­ga to, cze­go tak głę­bo­ko pra­gnie. Sta­je się pro­jek­tant­ką wszech­cza­sów i influ­en­cer­ką. Uwal­nia kobie­ty z gor­se­tów i pokazuje,…

Więcej