Moda

Co z letniej szafy przyda nam się jesienią?

Przez ostat­nich kil­ka mie­się­cy nie musia­łaś mar­twić się tym co na sie­bie zało­żyć. Na dwo­rze było ponad 20 stop­ni, a do dobre­go stro­ju wystar­czy­ła para tram­pek, kwia­to­wa sukien­ka i lek­ka kurt­ka. Przy­szła jed­nak jesień i…

Więcej