JedzenieStyl życia

Jak odżywiać się latem?

Co jeść, żeby pięk­nie wyglą­dać w nowych, mod­nych szor­tach? Wca­le nie musisz prze­cho­dzić na eks­tre­mal­ne gło­dów­ki. Sekret tkwi w zdro­wej żyw­no­ści i kalo­riach. Latem łatwiej jest jeść mniej i lżej – cięż­kie dania wyda­ją się…

Więcej