ModaNewsroom

Chiara Ferragni w IntimissimiLand

Modo­wa i digi­ta­lo­wa influ­en­cer­ka mar­ki, już roz­po­czę­ła ten wyjąt­ko­wy okres ze spe­cjal­nym świą­tecz­nym pre­zen­tow­ni­kiem na intimissimi.com. Magię Świąt czuć już w powie­trzu w Inti­mis­si­mi, a z pomo­cą modo­wej influ­en­cer­ki i amba­sa­dor­ki mar­ki – Chia­ry Ferragni,…

Więcej