NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Świąteczna edycja kolekcji Chanel N°5

W 1921 roku Coco Cha­nel posta­no­wi­ła stwo­rzyć zapach odróż­nia­ją­cy się od wszyst­kich innych. Śmia­ły, boga­ty, abs­trak­cyj­ny i tajem­ni­czy bukiet pozba­wio­ny domi­nu­ją­cych nut. Rady­kal­na zmia­na i nie­spo­ty­ka­ne wyko­rzy­sta­nie alde­hy­dów spra­wi­ło, że Gabriel­le nada­ła mu tajem­ni­czą nazwę, …

Więcej