CHANEL A LA PLAGE – plaża Chanel w centrum Warszawy

Pla­żo­wy look według Cha­nel? Olfak­to­rycz­ne orzeź­wie­nie, połysk uwo­dzi­ciel­skich ust i oczy­wi­ście natu­ral­ny, zdro­wy blask. Tego lata zapo­mi­na­my o wszyst­kim w sty­lo­wy, nie­po­wta­rzal­ny spo­sób. W dniach…