ModaNewsroom

BIENKOVSKA x STYLE ON JESIEŃ 2017

Ubra­nia są for­mą wyra­ża­nia sie­bie. W tym co masz na sobie ludzie znaj­du­ją wska­zów­ki na temat tego, kim jesteś.” – Marc Jacobs. Te sło­wa sta­ły się inspi­ra­cją i bazą dla limi­to­wa­nej linii pro­duk­tów, powsta­łej w…

Więcej