ModaNewsroom

Koncern LVMH rośnie w siłę

  Zna­ny na całym świe­cie, naj­więk­szy fran­cu­ski kon­cern LVMH (Louis Vuit­ton Moët Hen­nes­sy) z sie­dzi­bą w Pary­żu, jest jed­nym z naj­więk­szych pro­du­cen­tów pro­duk­tów luk­su­so­wych, w tym alko­ho­li, kosme­ty­ków, odzie­ży oraz per­fum. I mimo, iż skupia…

Więcej