Moda

Vetements lokalnie, czyli męska kolekcja na wiosnę 2018

  Dem­na Gva­sa­lia lubi zaska­ki­wać i pro­wo­ko­wać. Tym razem naj­now­szą męską kolek­cję Vete­ments na wio­snę 2018 posta­no­wił zapre­zen­to­wać… bez poka­zu, za to w for­mie even­tu, któ­ry odbył się na par­kin­gu., a w rolę mode­li wcielili…

Więcej