STYLIZACJE NA LETNIE FESTIWALE Z SIECIÓWEK

001

Krót­ki top – MANGO 29 zł

Żakar­do­wa kurt­ka pilot­ka – H&M 229 zł

Wią­za­ne szor­ty – MISSGUIDED 119 zł

Oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne – H&M 49 zł

Skó­rza­ne buty spor­to­we – ZARA 129 zł

002

Kape­lusz – TOPSHOP 59 zł

Sze­ro­kie wzo­rzy­ste spodnie – ZARA 129 zł

Krót­ka bluz­ka – H&M 59 zł

Kol­czy­ki z frędz­la­mi – MANGO 59 zł

Ple­cak z frędz­la­mi – ZARA 99 zł

003

Bot­ki z frędz­la­mi – ZARA 99 zł

Mała toreb­ka z ćwie­ka­mi – MANGO 59 zł

Sukien­ka – FREE PEOPLE 539 zł

Ażu­ro­wa kami­zel­ka – MANGO 59 zł

Naszyj­nik z frędz­la­mi – ZARA 49 zł

004

Szy­deł­ko­wy top – ZARA 49 zł

Oku­la­ry ser­dusz­ka – JEEPERS PEEPERS 65 zł

Bot­ki moto­cy­klo­we – BRONX 419 zł

Ramo­ne­ska- MANGO 134 zł

Spoden­ki jean­so­we – ZARA 89 zł

005

Opa­ska z kwia­ta­mi – MANGO 18 zł

Koron­ko­wy top – ONLY 149 zł

San­da­ły rzy­mian­ki – ZARA 99 zł

Spód­ni­ca z frędz­la­mi – FIRST AND I 149 zł

Jean­so­wa koszu­la – MANGO 95 zł

006

Kami­zel­ka z frędz­la­mi – ZARA 69 zł

Ozdo­ba do wło­sów – H&M 39 zł

Krót­ki kom­bi­ne­zon – MANGO 119 zł

San­da­ły z ćwie­ka­mi – H&M 129 zł

Ple­cak z frędz­la­mi – ZARA 99 zł

007

Kimo­no – MANGO 99 zł

Czar­ne szor­ty – TOPSHOP 143 zł

Kol­czy­ki agraf­ki – H&M 19 zł

Bot­ki z ćwie­ka­mi – H&M 149 zł

Błę­kit­na ramo­ne­ska – ZARA 129 zł

008

Skó­rza­ny worek – ZARA 99 zł

Kol­czy­ki z frędz­la­mi – MANGO 25 zł

Wzo­rzy­ste spodnie – H&M 35 zł

Ażu­ro­wy kar­di­gan – MANGO 69 zł

Bot­ki w sty­lu kow­boj­skim – ZARA 99 zł

Wybór: Ola Kowal­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy