ModaNewsroomPolecane

Spontaniczna i pełna słońca – taka jest najnowsza kolekcja The Odder side SS19

Ciepłe kadry i modelka Isa Andreeva sfotografowana oczami Gosi Turczyńskiej – a wszystko to w Maroku, na tle  przepięknej willi z basenem. Wakacje marzeń? Według marki tego lata stawiamy na spontaniczność, tak, by maksymalnie korzystać z beztroskiego czasu i promieni słońca. 

kimono The Odder side SS19

Naj­now­sza kolek­cja pol­skie­go duetu The Odder side na wio­snę – lato 2019 powsta­ła zain­spi­ro­wa­na fil­mem Ber­to­luc­cie­go „Ukry­te Pra­gnie­nia”. Tka­ni­ny, z któ­rych powsta­ły ubra­nia to głów­nie baweł­na, len oraz natu­ral­na wisko­za z Włoch i Fran­cji – to dla­te­go znaj­dzie­my w niej jedy­nie swo­bod­ne, zwiew­ne ubra­nia. Nie mogło zabrak­nąć kul­to­wych już sukie­nek z odkry­ty­mi ple­ca­mi czy krót­kich tunik. Nowo­ścią z pew­no­ścią są wią­za­ne spód­ni­ce, sta­no­wią­ce głów­ną część kolek­cji. A wszyst­ko to w cie­płych odcie­niach beżu, czer­wie­ni czy błę­ki­tu. Nie brak jed­nak prin­tów – są więc kwiat­ki, krop­ki i paski. 

W tym sezo­nie The Odder side sta­wia tak­że na dodat­ki: ide­al­ne na lato lnia­ne tor­by i baweł­nia­ne frot­ki do wło­sów. 

sukienka The Odder side SS19 czarna sukienka The Odder side SS19 body The Odder side SS19 kimono The Odder side SS19 vintage top The Odder side SS19 top The Odder side SS19 sukienka The Odder side SS19 sukienka The Odder side SS19 koszula The Odder side SS19 top The Odder side SS19 sweater The Odder side SS19 sukienka The Odder side SS19 top The Odder side SS19 koszula The Odder side SS19 sukienka The Odder side SS19 sukienka The Odder side SS19

lookbook The Odder side SS19

Reto­uched by DOMINIK HERMAN

 

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy