RED, RED, RED by Mac Cosmetics

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

1

Nastaw się na żywio­ło­we uwo­dze­nie wraz z pale­tą ogni­stych odcie­ni w kolo­rze RED, RED, RED. Pozbądź się wszel­kich zaha­mo­wań i daj się ponieść fali gorą­cych czer­wie­ni. Oczy pokry­je gama kolo­rów: od deli­kat­ne­go różu do soczy­ste­go bur­gun­da, pod­czas gdy na ustach poja­wi się poma­rań­cza oraz słod­ka mali­na. Casu­al Colo­ur przy­nie­sie cie­pło zarów­no ustom, jak i policz­kom, pokry­je je kora­lem oraz mięk­kim różem. Na zakoń­cze­nie lakier do paznok­ci w naj­sek­sow­niej­szych odcie­niach: jasne­go różu, kre­mo­wo-poma­rań­czo­wej czer­wie­ni oraz ciem­nej wiśni.

RED RED RED_AMBIENT-300

KOLEKCJA LIMITOWANA, DOSTĘPNA OD LUTEGO W SALONACH M·A·C W GALERII MOKOTÓW, ZŁOTYCH TARASACH ORAZ NA WWW.MACCOSMETICS.PL

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy