Playlista na weekend

Przed­sta­wia­my wam pro­po­zy­cje muzycz­ne na week­end od redak­cji Vers-24.

Lady Gaga & Bra­dley Cooper  – Shal­low

WHY BRUCE – Ogień

Cold­play – Ever­glow

Leon Somov & Kaia & Justi­nas Jaru­tis – Talk To Me

Lady Gaga – Mil­lion Reasons

Lola March – Wishing Girl

The Lumi­ne­ers – Stub­born Love

Tom Wal­ker – Fly Away With Me

Micha­el Kiwa­nu­ka – Cold Lit­tle Heart

 

Wybór: Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy