Oskarowe portrety dla Vanity Fair

Foto­graf mody oraz cele­bry­tów Mark Seli­ger już trze­ci rok z rzę­du foto­gra­fu­je naj­więk­sze gwiaz­dy na przy­ję­ciu “Vani­ty Fair”. Zobacz­cie nie­zwy­kłe zdję­cia naj­więk­szych gwiazd jak Jes­si­ca Biel, Justin Tim­ber­la­ke, Lady Gaga…

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

For Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy