Małgosia Bela na okładce lutowego niemieckiego Harper’s Bazaar

Tekst: Vers-24

Malgosia Bela
Pol­ska super­mo­del­ka Mał­go­sia Bela na okład­ce luto­we­go Harper’s Baza­ar Ger­ma­ny‘s Okład­kę stwo­rzył duet Sofia San­chez & Mau­ro Mon­giel­lo. Nie­zwy­kłe pięk­na model­ka ubra­na jest w sukien­kę Max Mara.

Malgosia-Bela-Bazaar-Germany-February-2015-02-620x837

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy