ModaMust have

Kwiatowe szaleństwo

Tekst: Yani­na Trapachka

1

Wszystko co tworzy francuski projektant włoskiego pochodzenia – Giambattista Valli -
można bez wahania nazwać sztuką. Ten prawdziwy wielbiciel kobiet preferuje w swoich kolekcjach
konstrukcje oparte na motywie kwiatów.
“Podwójne olśnienie” bije zwłaszcza od wybranej przez nas sukni: tutaj ozdoby z kwiatów dekorują spódnicę,
a góra sukni haftowana jest objętościowymi kwiatami
w pastelowych odcieniach.

giambattista-valli-floral-dress-couture

Praca ręczna, 100 % jedwab i wyjątkowość kosztuje niemal 10.000 dolarów.
Tyle trzeba zapłacić za kreację od Giambattisty Vallego.
Ale taka sukienka nigdy nie wyjdzie z mody!

For Vers-24 , Warsaw

_____

DOSTĘPNA:
net-a-porter.com
POLECAJCIE:

 

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  ModaMust have

  5 MUST HAVE – MAJA KUBACZYK

  Maja Kuba­czyk, zało­ży­ciel­ka blo­ga Red Bow, opo­wie­dzia­ła nam o 5 rze­czach, któ­re poko­cha­ła w tym sezo­nie.   Bor­do­wy golf – w tym  sezo­nie sta­wiam na kolor bor­do­wy! Bar­dzo faj­nie kom­po­nu­je się z nie­mal wszyst­ki­mi innymi…
  Więcej
  ModaMust have

  5 MUST HAVE - AGNIESZKA SOŁOŃ

  Agniesz­ka Sołoń to jed­na z naj­bar­dziej sty­lo­wych blo­ge­rek w kra­ju. Uwiel­bia­my pod­glą­dać jej codzien­ne sty­li­za­cje i inspi­ro­wać się wysma­ko­wa­ny­mi zdję­cia­mi, któ­re ser­wu­je na swo­im pro­fi­lu na Insta­gra­mie. Pod­py­ta­li­śmy Agniesz­kę o jej must have na ten…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

  Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da niezwykle…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *