Książki, które warto zabrać ze sobą na wakacje. I nie tylko

Książki, które warto zabrać ze sobą na wakacje: Jak mniej myśleć. Dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych - Petitcollin Christel; Leonardo da Vinci - Isaacson Walter; Nawyki warte miliony. Jak nauczyć się zachowań przynoszących bogactwo - Tracy Brian; 21 lekcji na XXI wiek - Harari Yuval Noah; Vege słodycze; Listy zza grobu - Mróz Remigiusz.

Książki, które warto zabrać ze sobą na wakacje. I nie tylko

Książ­ki, któ­re war­to zabrać ze sobą na waka­cje. I nie tyl­ko
Komentarze

komen­ta­rzy