JedzenieStyl życia

Krem brokułowo-cebulowy z oliwą truflową

Tekst: Nata­lia Nowak-Bartek
Zdję­cia: Krew i mleko

1

Skład­ni­ki:

  • 2 bro­ku­ły (oko­ło 500 g)
  • 2 cebu­le
  • 2 ziem­nia­ki
  • oko­ło 600 ml bulio­nu warzywnego
  • 4 (lub wię­cej;)) ząb­ki czosnku
  • 4 łyż­ki kwa­śnej śmietany
  • 2 łyż­ki oli­wy truflowej
  • sól & bia­ły pieprz, zie­lo­na czu­bry­ca, (sezam, gol-rang)

Pora­dy:

Na nie­wiel­kiej ilo­ści oli­wy tru­flo­wej pod­duś pokro­jo­ną na kawał­ki cebu­lę. Dodaj różycz­ki i ‚głąb’ bro­ku­łów oraz pokro­jo­ne w kost­kę ziem­nia­ki. Zalej bulio­nem i gotuj do mięk­ko­ści warzyw. Dodaj prze­ci­śnię­ty przez pra­skę czo­snek oraz przy­pra­wy, a zupę zblenduj. 
Zapraw zupę śmie­ta­ną i poda­waj ją posy­pa­ną seza­mem i gol-ran­giem oraz skro­pio­ną oli­wą truflową.

2

SMACZNEGO!

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
Więcej
Jedzenie

AWOKADO TOST - przepis na pyszną i zdrową przekąskę

Awo­ka­do to ide­al­ne źró­dło zdro­wych tłusz­czy, jest więc nie tyl­ko pysz­ne ale i sprzy­ja utrzy­ma­niu dobrej dla zdro­wia die­ty. Wypró­buj nasz prze­pis – jego głów­nym skład­ni­kiem jest ten dro­go­cen­ny owoc. Skład­ni­ki: Doj­rza­łe awo­ka­do (naj­le­piej wybierz…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *