ModaMust have

JDFASHIONFREAK – 5 must have na jesień

JDFASHIONFREAK – profesjonalistka w każdym calu, jej blog i instagram są bardzo spójne a wszystkie zdjęcia – w pełni profesjonalne. Jej styl jest klasyczny, lekko romantyczny. Lubi włączać do swoich stylizacji kolor. Specjalnie dla czytelników VERS-24 przygotowała swoje 5 MUST HAVE. Sprawdźcie, co koniecznie znajdzie się w szafie Doroty tej jesieni!

 

1. Wysokie kozaki

Abso­lut­ny hit sezo­nu. Dzię­ki temu mode­lo­wi nie musisz rezy­gno­wać z nosze­nia zwiew­nych spód­nic oraz sukie­nek, któ­re zare­zer­wo­wa­ne były dla wio­sny i lata.

2. Płaszcz z szerokim pasem

Kla­sy­ka spraw­dza się co roku. Sze­ro­ki pas ide­al­nie pod­kre­śla­ją­cy talie, któ­ry jest rów­nież bar­dzo szy­kow­ny.

3. Beret

Podob­nie jak koza­ki – must have of the season. Beret świet­nie spraw­dza się w róż­ne­go rodza­ju sty­li­za­cjach. Jeśli chcesz dodać uro­ku na pozór zwy­klej sty­li­za­cji, załóż beret 🙂

4. Duże, rzucające się w oczy kolczyki

Świet­nie spraw­dza­ją się jako dopeł­nie­nie sty­li­za­cji, dobrze dobra­ne two­rzą cały look.

5. Zwiewna kwiecista sukienka

Na pozór wio­sen­na sukien­ka, któ­ra w pola­cze­niu z płasz­czem i koza­ka­mi two­rzy pięk­ną, jesien­ną sty­li­za­cje.

www.jdfashionfreak.com

insta­gram: @jdfashionfreak

 

Komentarze

komen­ta­rzy