DzieciStyl życia

JAK SPĘDZAĆ CZAS Z DZIECKIEM? 

Jeśliby tak zapytać starsze osoby, czego brakowało im w dzieciństwie – zazwyczaj odpowiadają, że czasu spędzanego z rodzicami. Codzienne obowiązki i szybkie tempo życia sprawiają, że chociaż chcemy, to nie jesteśmy w stanie poświęcić dzieciom wystarczająco dużo czasu. W weekend możemy to nadrobić i piękny sobotni lub niedzielny poranek spędzić z dzieckiem na pieczeniu pysznych ciasteczek. Pomimo młodego wieku pociechy, pozwól jej na kreatywność, tak by stworzyło piękne wypieki według własnej wyobraźni. 

JAK SPĘDZAĆ CZAS Z DZIECKIEM? 

Prze­pis: 

- 100 g masła

- 200 g mąki (np. bezglutenowej)

- 100 g ksy­li­to­lu albo cukru 

- 1 jaj­ko 

- odro­bi­na soli

 

Wycią­gnij masło z lodów­ki na ok. 20 minut. Następ­nie zetrzyj je przez tar­kę z duży­mi oczka­mi. Dodaj ksy­li­tol i mąkę oraz wymie­szaj. Ubij jaj­ko – dodaj je do całej masy i wymie­szaj, jed­nak nie za dłu­go, tak, żeby masło nie roz­to­pi­ło się, a masa nie sta­ła się zbyt rzad­ka. Umieść masę w lodów­ce, co naj­mniej na godzi­nę. Po upły­nię­ciu tego cza­su, na opró­szo­nym mąką bla­cie wał­kuj masę. Następ­nie dziec­ko może przy­stą­pić do wyci­na­nia kształ­tów cia­ste­czek. Do tego może użyć szkla­nek, kub­ków, wazo­ni­ków albo spe­cjal­nych fore­mek. Na koniec ufor­mo­wa­ne cia­stecz­ka ułóż na papie­rze  do pie­cze­nia, oprósz je cukrem/ksylitolem i wstaw do nagrza­ne­go do 180C pie­kar­ni­ka na 15 minut. 

JAK SPĘDZAĆ CZAS Z DZIECKIEM?  JAK SPĘDZAĆ CZAS Z DZIECKIEM?  ciasteczka dla dzieci ciasteczka dla dzieci

Ten czas, któ­ry spę­dzisz z dziec­kiem na pie­cze­niu cia­ste­czek to bez­cen­ne chwi­le, wypeł­nio­ne rado­ścią. Dodat­ko­wo wypie­ki, któ­re Two­ja pocie­cha wyko­na z małą, Two­ją pomo­cą – będą jej sma­ko­wa­ły jesz­cze bar­dziej. Smacz­ne­go! 

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Komentarze

komentarzy