IT”

Napisałam tę książkę, ponieważ chciałam zrobić coś poza prowadzeniem
telewizyjnego show”, otwarcie przyznaje Alexa Chung, wyjaśniając przy tym,
że pragnęła skoncentrować się na innych projektach.
“Ta książka pomogła mi przeanalizować minione lata i zajrzeć do
dawno zapomnianych zdjęć. Jej treść jest prosta. Jest to raczej zbiór myśli na
różne tematy, więc napisanie jej było dla mnie zabawą”

Dzie­ło bry­tyj­skiej iko­ny sty­lu Ale­xy Chung.

IT”

 

Książka „IT”, zawiera ciekawe spostrzeżenia dotyczące stylu, muzyki,
ludzi, inspiracji i innych aspektów życia trendsetterki.
Prezentuje też zbiór rysunków wykonanych przez samą Chung.
Książka przepełniona jest intymnymi fotografiami oraz
pamiętnikami fotograficznymi jej idoli – Jane Birkin i Micka Jaggera.

_____

DOSTĘPNA:
www.empik.pl
POLECAJCIE:

For Vers-24 , War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy