Intimissimi – kolekcja Walentynkowa

Z myślą o Walentynkach Intimissimi stworzyło wyjątkowo zmysłową kolekcję. Bazuje ona na delikatnych koronkach, kwiatowych haftach, sensualnym jedwabiu
i uwodzicielskich przezroczystościach.

A dla swo­ich Klien­tów przy­go­to­wa­ło wyjąt­ko­wy pre­zent – pięk­ny pas do poń­czoch za zaku­py powy­żej 250 zł (pro­mo­cja obo­wią­zu­je od 9 do 14 lute­go lub do wyczer­pa­nia zapa­sów).

Kokie­te­ryj­ne body, zesta­wy bie­li­zny i jedwab­na odzież noc­na dostęp­ne są już we wszyst­kich skle­pach Inti­mis­si­mi oraz onli­ne na intimissimi.com
Komentarze

komen­ta­rzy