MakijażNewsroomUroda

Givenchy “Le Rouge À Porter”

les_it_rouges_de_givenchy_240792931_north_545x

W limi­to­wa­nej edy­cji mar­ki Given­chy może­my zna­leźć trzy nowe pomad­ki i trzy nowe, matu­ją­ce lakie­ry do poznok­ci. Fran­cu­ska mar­ka suge­ru­je mie­szać i łączyć Le Rouge i Le Ver­nis, by stwo­rzyć odmien­ne looki. np. Soft and Pret­ty (Le Rogue No.103 – Brun Cre­ateur i Le Ver­nis No.17 – Rose Poudre), czy Hint of Myste­ry (Le Rouge No. 207 – Rose Plu­me­tis i Le Ver­nis No. 18 – Rose Satin).

Givenchy "Le Rouge À Porter" Givenchy "Le Rouge À Porter" Givenchy "Le Rouge À Porter" Givenchy "Le Rouge À Porter"

Givenchy "Le Rouge À Porter"

Tekst: redakcja

For Vers-24 , Warsaw

_____
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  MakijażNewsroomUroda

  Niezastąpione nie tylko latem - najlepsze kremy BB z efektem glow

  Kto powie­dział, że latem (szcze­gól­nie z uwa­gi na wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry) musisz rezy­gno­wać z kry­cia i pięk­ne­go maki­ja­żu? Z pomo­cą przy­cho­dzą nie­za­stą­pio­ne kre­my BB – nawil­ża­ją, kry­ją, roz­świe­tla­ją i odży­wia­ją. Spraw­dzą się, jeśli Two­ja cera nie…
  Więcej
  MakijażUroda

  Najlepsze korektory pod oczy

  To kosme­tyk, któ­ry pozwa­la ukryć, że nasza noc była zde­cy­do­wa­nie za krót­ka. Gdy roz­świe­tla­my skó­rę pod ocza­mi, twarz od razu zysku­je bla­sku. Korek­tor pod oczy musi nie tyl­ko kryć prze­bar­wie­nia i drob­ne siń­ce po nieprzespanej…
  Więcej
  MakijażUroda

  TOP 10 Pędzle do makijażu

  Każ­da maki­ja­żyst­ka potwier­dzi, że świet­ne pędz­le to, obok umie­jęt­no­ści i dobrej jako­ści kosme­ty­ków, jed­na trze­cia suk­ce­su. Redak­cja Vers-24 zebra­ła 10 pędz­li do maki­ja­żu, z któ­rych każ­dy jest jedy­ny w swo­im rodza­ju. Róż­nią się kształ­tem, wielkością…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *