JedzenieStyl życia

Ciasto marchewkowe z lukrem cytrynowym

Tekst: Nata­lia Nowak-Bartek
Zdję­cia: Krew i mleko

ciasto-marchewkowe1

Skład­ni­ki:

 • 4 jaj­ka
 • pół­to­rej szklan­ki cukru
 • (u mnie 3 czę­ści brą­zo­we­go i jed­na część wani­li­no­we­go, gdyż ostat­nio weszłam w posia­da­nie spo­rej ilo­ści, któ­rą potrze­bo­wa­łam spożytkować)
 • 2 szklan­ki ubi­tej, star­tej marchwii
 • 2 szklan­ki mąki
 • 3/4 kost­ki masła (u mnie 150 ml ole­ju, ponie­waż wolę w cia­stach doda­tek tłusz­czu roślinnego)
 • 4 pła­skie łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia
 • 4 łyżecz­ki cynamonu
 • sok z jed­nej cytryny

Lukier cytry­no­wy

 • sok z jed­nej małej cytryny
 • cukier puder

Pora­dy:

Jaj­ka ubić z cukrem, dodać mar­chew, olej, sok z cytry­ny i wszyst­kie suche skład­ni­ki. Dokład­nie wymie­szać. Tor­tow­ni­cę natłu­ścić i obsy­pać buł­ką tar­tą, a następ­nie prze­ło­żyć do niej cia­sto. Pieć 35–40 minut w pie­kar­ni­ku nagrza­nym do 200°C. Cukier utarć z sokiem z cytry­ny na gład­ką masę i gdy cia­sto nie­co prze­sty­gło, roz­pro­wa­dzić lukier na jego powierz­chi pozwa­la­jąc mu spły­nąć po brzegach.

ciasto-marchewkowe3
ciasto-marchewkowe2

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
Więcej
Jedzenie

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *