Ciasto marchewkowe z lukrem cytrynowym

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

ciasto-marchewkowe1

Skład­ni­ki:

 • 4 jaj­ka
 • pół­to­rej szklan­ki cukru
 • (u mnie 3 czę­ści brą­zo­we­go i jed­na część wani­li­no­we­go, gdyż ostat­nio weszłam w posia­da­nie spo­rej ilo­ści, któ­rą potrze­bo­wa­łam spo­żyt­ko­wać)
 • 2 szklan­ki ubi­tej, star­tej mar­chwii
 • 2 szklan­ki mąki
 • 3/4 kost­ki masła (u mnie 150 ml ole­ju, ponie­waż wolę w cia­stach doda­tek tłusz­czu roślin­ne­go)
 • 4 pła­skie łyżecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia
 • 4 łyżecz­ki cyna­mo­nu
 • sok z jed­nej cytry­ny

Lukier cytry­no­wy

 • sok z jed­nej małej cytry­ny
 • cukier puder

Pora­dy:

Jaj­ka ubić z cukrem, dodać mar­chew, olej, sok z cytry­ny i wszyst­kie suche skład­ni­ki. Dokład­nie wymie­szać. Tor­tow­ni­cę natłu­ścić i obsy­pać buł­ką tar­tą, a następ­nie prze­ło­żyć do niej cia­sto. Pieć 35–40 minut w pie­kar­ni­ku nagrza­nym do 200°C. Cukier utarć z sokiem z cytry­ny na gład­ką masę i gdy cia­sto nie­co prze­sty­gło, roz­pro­wa­dzić lukier na jego powierz­chi pozwa­la­jąc mu spły­nąć po brze­gach.

ciasto-marchewkowe3
ciasto-marchewkowe2

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy