JedzenieStyl życia

Ciasteczka owsiane z kokosem i truskawkami

Ciasteczka owsiane z kokosem i truskawkami

Skład­ni­ki:

 • 200 g mięk­kie­go masła
 • ¾ szklan­ki cukru trzcinowego
 • 1 jaj­ko
 • 1 łyżecz­ka esen­cji waniliowej
 • 1 szklan­ka mąki pszennej
 • 1 łyżecz­ka prosz­ku do pieczenia
 • ½ łyżecz­ki soli
 • 2 szklan­ki płat­ków owsianych
 • 1 i ½ szklan­ki wiór­ków kokosowych
 • 4–5 tru­ska­wek
 • cukier puder do posypania

Pora­dy:

Masło ubi­ja­my z cukrem na puszy­sty krem, doda­je­my jaj­ko oraz esen­cję wani­lio­wą i mie­sza­my. Doda­je­my mąkę, pro­szek do pie­cze­nia, sól, płat­ki owsia­ne i kokos oraz pokro­jo­ne w drob­ną kost­kę tru­skaw­ki i ponow­nie dokład­nie mie­sza­my. Powin­ni­śmy otrzy­mać gęstą, dość lep­ką masę.

Bla­chę wykła­da­my papie­rem do pie­cze­nia, a z masy for­mu­je­my kul­ki, któ­re następ­nie nie­co spłasz­cza­my. Pie­cze­my w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do 180°C przez 12 minut. Kie­dy ciast­ka prze­sty­gną, posy­pu­je­my je cukrem pudrem.

ciacho1

SMACZNEGO!

Tekst: Nata­lia Nowak-Bartek
Zdję­cia: Krew i mleko

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
Więcej
Jedzenie

AWOKADO TOST - przepis na pyszną i zdrową przekąskę

Awo­ka­do to ide­al­ne źró­dło zdro­wych tłusz­czy, jest więc nie tyl­ko pysz­ne ale i sprzy­ja utrzy­ma­niu dobrej dla zdro­wia die­ty. Wypró­buj nasz prze­pis – jego głów­nym skład­ni­kiem jest ten dro­go­cen­ny owoc. Skład­ni­ki: Doj­rza­łe awo­ka­do (naj­le­piej wybierz…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *