Ciasteczka owsiane z kokosem i truskawkami

Ciasteczka owsiane z kokosem i truskawkami

Skład­ni­ki:

 • 200 g mięk­kie­go masła
 • ¾ szklan­ki cukru trzci­no­we­go
 • 1 jaj­ko
 • 1 łyżecz­ka esen­cji wani­lio­wej
 • 1 szklan­ka mąki pszen­nej
 • 1 łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia
 • ½ łyżecz­ki soli
 • 2 szklan­ki płat­ków owsia­nych
 • 1 i ½ szklan­ki wiór­ków koko­so­wych
 • 4–5 tru­ska­wek
 • cukier puder do posy­pa­nia

Pora­dy:

Masło ubi­ja­my z cukrem na puszy­sty krem, doda­je­my jaj­ko oraz esen­cję wani­lio­wą i mie­sza­my. Doda­je­my mąkę, pro­szek do pie­cze­nia, sól, płat­ki owsia­ne i kokos oraz pokro­jo­ne w drob­ną kost­kę tru­skaw­ki i ponow­nie dokład­nie mie­sza­my. Powin­ni­śmy otrzy­mać gęstą, dość lep­ką masę.

Bla­chę wykła­da­my papie­rem do pie­cze­nia, a z masy for­mu­je­my kul­ki, któ­re następ­nie nie­co spłasz­cza­my. Pie­cze­my w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do 180°C przez 12 minut. Kie­dy ciast­ka prze­sty­gną, posy­pu­je­my je cukrem pudrem.

ciacho1

SMACZNEGO!

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy