JedzenieStyl życia

Ciasteczka kokosowo-owsiane

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

Coś dla sma­ko­szy na dziś!

ciasteczka-kokosowe4

Skład­ni­ki:

  • 200 g mięk­kie­go masła
  • 1 szklan­ka cukru trzci­no­we­go (następ­nym razem dam mniej)
  • 1 jaj­ko
  • 1 łyżecz­ka esen­cji wani­lio­wej
  • 1 szklan­ka mąki pszen­nej
  • 1 łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia
  • pół łyżecz­ki soli
  • 2 szklan­ki płat­ków owsia­nych
  • 1,5 szklan­ka wiór­ków koko­so­wych

Pora­dy:

Masło ubić z cukrem na puszy­sty krem, dodać jaj­ko oraz esen­cję wani­lio­wą i wymie­szać. Dodać mąkę, pro­szek do pie­cze­nia, sól, płat­ki owsia­ne i kokos i ponow­nie dokład­nie wymie­szać. Powsta­ła gęsta, dość lep­ka masa. Bla­chę wyło­żyć papie­rem do pie­cze­nia, a z masy for­mo­wa­łam kul­ki, któ­re następ­nie nie­co spłasz­czyć. Pieć w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do 180°C przez 12 minut.

ciasteczka-kokosowe1
ciasteczka-kokosowe3

ciasteczka-kokosowe2

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skó­ra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne pre­zen­ty…
Więcej
FilmKultura

Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Roz­siądź­my…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *