JedzenieStyl życia

Tarta z grzybami leśnymi

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: Kru­che cia­sto 250 g mąki pszen­nej 150 g masła 1 jaj­ko pół łyżecz­ki soli pół łyżecz­ki sody 2 łyż­ki kwa­śnej śmie­ta­ny Pora­dy:  Zagnia­ta­my szyb­ko wszyst­kie skład­ni­ki, by nie dopu­ścić…

Więcej
JedzenieStyl życia

Kluski frankońskie

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 1 kg ziem­nia­ków 100 g (lub wedle potrzeb) mąki pszen­nej (w ory­gi­na­le ziem­nia­cza­na) 1 małe jaj­ko 3 krom­ki chle­ba tosto­we­go 2 łyżecz­ki oli­wy z oli­wek pod­sma­żo­na cebu­la sól &

Więcej
JedzenieStyl życia

Krem buraczano-ziemniaczany

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 4 bura­ki 4 ziem­nia­ki ok. 500 ml bulio­nu 100 ml kwa­śnej śmie­ta­ny sól & pieprz Pora­dy:  Bura­ki i ziem­nia­ki obra­łam i pokro­iłam w kost­kę. Wrzu­ci­łam do gorą­ce­go bulio­nu i…

Więcej
JedzenieMiejsca

Lorenz - eko restauracja w Norymberdze

Tekst/zdjęcia: Vers-24 Jeże­li pla­nu­jesz spę­dzić jeden z jesien­nych dni w Niem­czech, koniecz­nie zaj­rzyj do restau­ra­cji Lorenz znaj­du­ją­cej się w Norym­ber­dze. To przy­tul­ne miej­sce na sta­rym mie­ście spe­cja­li­zu­je się w kuch­ni bio. W 2006 roku restau­ra­cja…

Więcej
JedzenieStyl życia

Orkiszowa pizza z kurkami

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: Cia­sto: 200 g peł­no­ziar­ni­stej mąki orki­szo­wej 100 g mąki pszen­nej 1 łyżecz­ka cukru ½ łyżecz­ki soli hima­laj­skiej 20 g świe­żych droż­dży 2 łyż­ki oli­wy gazo­wa­na woda mine­ral­na Sos kur­ko­wy:…

Więcej
JedzenieStyl życia

Sernik z owocami leśnymi i rozmarynem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 200 g her­bat­ni­ków 60 g masła 500 g mascar­po­ne 350 g mle­ka skon­den­so­wa­ne­go słod­kie­go pół szklan­ki soku z limon­ki i skór­ka gałąz­ki roz­ma­ry­nu owo­ce leśne Pora­dy:  Her­bat­ni­ki roz­drob­ni­łam blen­de­rem…

Więcej
Jedzenie

Jesienny paj

Tekst: Nata­lia Nowak-Bra­­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 500 g chu­dej woło­wi­ny 4 cebu­le 2 (lub wię­cej;)) ząb­ki czosn­ku 2 mar­chew­ki 6 ziem­nia­ków jaj­ko 2 łyż­ki masła 1 łyż­ka mąki pszen­nej odro­bi­na ole­ju rze­pa­ko­we­go 100 ml czer­wo­ne­go…

Więcej
JedzenieStyl życia

Ciasto serowe z rozmarynem i cytryną

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 60 dag sera bia­łe­go (nigdy nie mie­lę, bo lubię te grud­ki:) 2 jaj­ka (oddziel­nie żółt­ka i biał­ka) 1/2 szklan­ki cukru 1/3 szklan­ki roz­pusz­czo­ne­go masła 2 toreb­ki budy­niu wani­lio­we­go 1/2…

Więcej
JedzenieStyl życia

Kasza perłowa z grzybami

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 50 g kaszy jęcz­mien­nej per­ło­wej bulion warzyw­ny 30 dkg maśla­ków 2 duże cebu­le 2 ząb­ki czosn­ku pół pęcz­ka posie­ka­nej natki pie­trusz­ki gałąz­ka roz­ma­ry­nu 1 łyż­ka ole­ju rze­pa­ko­we­go 1 łyż­ka…

Więcej
JedzenieStyl życia

Pasta na słodko, czyli makaroniki!

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: macaroncafe.com, wikipedia.com Prze­pis: www.beawkuchni.com Mają oby­wa­tel­stwo wło­skie, dora­sta­ły i w peł­ni doj­rza­ły we Fran­cji, a swo­je świę­to obcho­dzą 20 mar­ca. Mowa o zachwy­ca­ją­cych swo­im sma­kiem słod­kich maka­ro­ni­kach. Co do miej­sca ich…

Więcej
JedzenieStyl życia

Krem ze skorzonery, ziemniaków i czosnku

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: pęczek skor­zo­ne­ry 3 małe ziem­nia­ki 3 (lub wię­cej;)) ząb­ki czosn­ku 2 łyż­ki kwa­śnej śmie­ta­ny ok. 500 ml bulio­nu (zależ­nie od pre­fe­ro­wa­nej gęsto­ści zupy) sól, bia­ły pieprz, gał­ka musz­ka­to­ło­wa, parę…

Więcej
JedzenieStyl życia

Falafel

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 400 g cie­cie­rzy­cy 3 cebu­le 5 ząb­ków czosn­ku 2 gar­ście poszat­ko­wa­nej natki pie­trusz­ki 1 łyżecz­ka czar­ne­go lub kolo­ro­we­go pie­przu mie­lo­ne­go 2 łyżecz­ki soli pół łyżecz­ki ostrej papry­ki 1 łyżecz­ka…

Więcej