Jedzenie

Babeczki bezglutenowe z kwaśnymi jabłkami

Wra­ca­my z kolej­nym prze­pi­sem na małe słod­kie co nie­co! Bez cukru, bez glu­te­nu – babecz­ki z dodat­kiem kwa­śnych jabłek. Ich przy­go­to­wa­nie zaj­mu­je dosłow­nie chwi­lę. Sprawdź­cie sami.

Babeczki bezglutenowe

 

Składniki

- 3 duże kwa­śne jabłka
– 1/2 szklan­ki ksylitolu
– 1/2 mąki ryżowa
– 3 jajka
– 1 łyżecz­ka cynamonu
– nie­ca­ła łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia bez glutenu
– szczyp­ta soli
– tro­chę gorz­kiej cze­ko­la­dy do posypania

Babeczki bezglutenowe

Babeczki bezglutenowe

Spo­sób przygotowania

Oddzie­la­my żółt­ka od bia­łek, doda­je­my do nich ksy­li­tol, pro­szek do pie­cze­nia, cyna­mon i sól. Wszyst­kie skład­ni­ki mie­sza­my. Z bia­łek ubi­ja­my pia­nę i doda­je­my do uzy­ska­nej wcze­śniej masy. Mały­mi por­cja­mi wsy­pu­je­my mąkę ryżo­wą. Na koniec doda­je­my star­te na drob­nej tar­ce jabł­ka. Cia­sto prze­le­wa­my do fore­mek i wsta­wia­my do pie­kar­ni­ka nagrza­ne­go do 200 stop­ni. Babecz­ki pie­cze­my 30 minut. Po upie­cze­niu posy­pu­je­my je dla deko­ra­cji star­tą czekoladą.

Babeczki bezglutenowe

Babeczki bezglutenowe

Babeczki bezglutenowe

Babeczki bezglutenowe

Smacz­ne­go!

Zdjęcia/tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy