ACNE Studios Pre Fall 2015

Szwedzka marka prezentuje trendy na nadchodzący sezon jesienno – zimowy.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

ACNE STUDIOS_JADES24

Zgod­nie ze sło­wa­mi dyrek­to­ra kre­atyw­ne­go ACNE Stu­dios – Jonny’ego Johansson’a, kolek­cja na sezon Pre Fall 2015 zain­spi­ro­wa­na zosta­ła femi­ni­stycz­nym duchem nie­za­leż­nej sport women z lat 30. Ubra­nia, z któ­rych skła­da się jesien­no – zimo­wa pro­po­zy­cja mar­ki, zosta­ły uszy­te z tra­dy­cyj­nych mate­ria­łów takich jak: twe­ed, pepit­ka, weł­na, jedwab oraz jeans.

PicMonkey Collage

Dzia­ni­no­we swe­try dostęp­ne są w for­mie narzut, over­si­zo­wych koców oraz sza­li, któ­re moż­na swo­bod­nie narzu­cić w chłod­ne, jesien­ne wie­czo­ry. Pozo­sta­ła część kolek­cji ma pro­sty, spor­to­wy krój.

Ubrania z najnowszej kolekcji ACNE Studios dostępne są na stronie luksusowego sklepu internetowego JADES24.pl

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg 2

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg 5

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg 6

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg3

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg5

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg7

ACNE STUDIOS_JADES24.jpg9 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
10 MUST-HAVE NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
SPÓDNICA Z GUZIKAMI
Z OTWARTYMI RAMIONAMI
DZIEŃ Z ZOFIĄ CHYLAK
IT’S BAGS!- TOREBKI ZOFII CHYLAKKomentarze

komen­ta­rzy